מזכירות מושב כרכום

מזכירות מושב כרכום נמצאת במרכזו של היישוב ומעניקה שירותים לקהל התושבים בכל הקשור להתנהלות מול המושב, המועצה וגופים ממשלתיים אחרים.

המזכירות אחראית גם על הפעילות של היישוב, על חלק בלתי נפרד מהתשתיות וכמובן על השירותים המוניציפאליים הניתנים ביישוב.

מספרי טלפון של מזכירות מושב כרכום:

טלפון – 04-6930551

פקס – 04-6935298